• +48 (12) 294 18 45
  • +48 (12) 294 20 83
  • PN - PT: 8-20, SB: 8-14
  • ul. Cystersów 16, 31-553 Kraków

Przetwarzanie danych osobowych « cofnij

Z uwagi na wejście do stosowania, z dniem 25 maja 2018r., przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych moc tracą wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. Od dnia 25 maja 2018r. wszelkie wymagania w  zakresie przetwarzania danych osobowych powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w:

  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO);
  • Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000);
  • innych przepisach szczegółowych, w tym:
  • Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • inne.

 

Poniżej znajdziecie Państwo pliki z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych różnych kategorii osób w nawiązaniu do RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów

Klauzula informacyjna dotycząca pracowników

Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dotycząca osób świadczących usługi w ramach umów cywilnoprawnych

Klauzula informacyjna dotycząca osób objętych monitoringiem w budynku TLK MED Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna dotycząca osób objętych rejestratorem dźwięku podczas rozmów telefonicznych

Klauzula informacyjna dotycząca osób ewidencjonowanych w rejestrze korespondencji

Klauzula informacyjna dotycząca osób otrzymujących informację handlową drogą elektroniczną