• +48 (12) 294 18 45
  • +48 (12) 294 20 83
  • PN - PT: 8-20, SB: 8-14
  • ul. Cystersów 16, 31-553 Kraków

Historia « cofnij

TLK MED Sp. z o.o. jest obecna na krakowskim rynku od 2006 roku. Od tego czasu świadczymy usługi na najwyższym poziomie potwierdzonym certyfikatem ISO 9001:2015. Dzięki ugruntowanej pozycji na rynku, oraz zaufaniu szerokiego grona klientów z powodzeniem doskonalimy się, w celu spełnienia wysokich oczekiwań wszystkich interesariuszy.

 

TLK MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie została zawiązana w dniu 23 czerwca 2006 roku, a następnie wpisana w dniu 01 sierpnia 2006 r. do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000261306 uzyskała osobowość prawną.

 

W dniu 28 sierpnia 2006 roku TLK MED Sp. z o.o. dokonała rejestracji Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej TLK MED poprzez jego wpisanie do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego. Po wejściu w życie „Ustawy o działalności leczniczej” TLK MED Sp. z o.o., wraz z przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TLK MED została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (zastępującego rejestr ZOZ) prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000020760.

 

Spółka posiada certyfikat jakości wg normy ISO 9001:2008 obejmujący „Świadczenie usług z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej i diagnostyki medycznej”.